9. Sistema Endocrino

Correo electrónico Imprimir

N° DE SERIE:

111. Hipófisis.

MÉTODO: HEMATOXILINA Y EOSINA

112. Hipófisis. Células.

MÉTODO: MALLORY AZÁN

148. Tiroides.

MÉTODO: HEMATOXILINA Y EOSINA

113. Tiroides.

MÉTODO: MALLORY AZÁN

114. Paratiroides.

MÉTODO: HEMATOXILINA Y EOSINA

115. Paratiroides.

MÉTODO: MALLORY AZÁN

116. Suprarrenal.

MÉTODO: HEMATOXILINA Y EOSINA

117. Suprarrenal. Reacción Cromafín.

MÉTODO: REACCIÓN DE SCHMORL

118. Epífisis o glándula pineal.

MÉTODO: LUXOL FAST BLUE

119. Páncreas. Islotes de Langerhans.

MÉTODO: HEMATOXILINA DE EHRLICHS y FLOXINA